publicerad: 2021  
mötesstation mötes­stationen mötes­stationer
möt·es|­stat·ion·en
substantiv
`tesstation
järnvägs­station där tåg­möten äger rum när de om­givande sträckorna är enkel­spåriga
belagt sedan 1873