publicerad: 2021  
naftalen naftalenet el. naftalenen
naft·al·en·et
substantiv
naftale´n
ett kol­väte med kvävande lukt anv. bl.a. som utgångs­substans för vissa färg­ämnen och förr även som mal­medel
garderoben luktade starkt av naftalen
belagt sedan 1968; till nafta; jfr ur­sprung till ftalsyra