publicerad: 2021  
namnteckning namn­teckningen namn­teckningar
namn|­teckn·ing·en
substantiv
nam`nteckning
en persons egen­händigt skrivna namn på det för honom/henne typiska sättet; anv. för identifiering, särsk. i juridiska samman­hang
en oläslig namn­teckning; en tydlig namn­teckning; skriva sin namn­teckning; han satte sin namn­teckning under av­talet; han hade förfalskat faderns namn­teckning; att bestrida sin namn­teckning betraktas som urkunds­förfalskning
belagt sedan 1842