publicerad: 2021  
nattvardsgång nattvards­gången nattvards­gångar
natt·vards|­gång·en
substantiv
natt`vardsgång
det att gå fram till altaret och ta nattvarden
(under/vid) nattvardsgången
(under) nattvardsgången
(vid) nattvardsgången
under nattvards­gången spelades stilla orgelmusik
belagt sedan 1788