publicerad: 2021  
naturalism naturalismen
nat·ur·al·ism·en
substantiv
naturalis´m
1 en åskådning där allt som existerar kan beskrivas och förklaras med natur­vetenskapliga metoder
belagt sedan ca 1780; till lat. natura´lis 'som hör till naturen'
2 (typ av) konstnärlig åter­givning som syftar till full likhet i alla detaljer utan försköning och ofta med spec. betoning av det från­stötande; in­om konst och litteratur
naturalism kan betraktas som en realism driven till ytterlighet; med Zola nådde naturalismen i litteraturen sin höjd­punkt; 1880-talet räknas som naturalismens decennium i svensk litteratur­historia
belagt sedan 1867