publicerad: 2021  
naturlag natur­lagen natur­lagar
nat·ur|­lag·en
substantiv
natu`rlag
sats som beskriver regel­bundna skeenden i naturen
gravitations­lagen och andra natur­lagar; många av de under­verk Jesus ut­förde strider mot natur­lagarna
belagt sedan 1795