publicerad: 2021  
natur naturen naturer
nat·ur·en
substantiv
natu´r
1 knappast plur. den del av den om­givande verkligheten som inte är skapad av människan med ton­vikt på den synliga delen: växter, mineraler etc., ibland äv. djur
naturförhållanden; naturkatastrof; naturreservat; natursceneri; alpnatur; havsnatur; kustnatur
vacker natur; stor­slagen natur; tät­orts­nära natur; ett stycke orörd natur; djur och natur; ge sig ut i naturen; leva i harmoni med naturen; bevara värde­full natur i national­parkerna; en vind­pinad natur med sten, gräs och småbuskar; exploatering av natur och rå­varor; det i naturen före­kommande uranet
sär­skilt betraktad som (mänsklig) livsmiljö, med ton­vikt på det äkta och ur­sprungliga
naturens barn
belagt sedan 1674; fornsvenska natur 'med­född beskaffenhet; samman­fattning av till­varons egenskaper'; av lat. natu´ra 'födelse; med­född beskaffenhet; skapelse', till na´tus 'född'; jfr ur­sprung till naiv, nation, nativ
2 knappast plur., vanligen bestämd form samman­fattningen av alla av sig själva upp­kommande skeenden och före­teelser i (den yttre) verkligheten särsk. betraktad som ett själv­styrande el. lag­bundet system; vanligen i mots. till något konstruerat el. tänkt
naturens lagar; ett ämne utan före­gående mot­svarighet i naturen eller laboratoriet
ibland tänkt som personligt verkande kraft
naturen av­skyr tom­rum; en av naturen given form; före­mål som naturen själv har skapat; de tolkade jord­bävningen som naturens hämnd
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 inne­boende, grund­läggande egenskap hos person el. före­teelse
diktarnatur; spelarnatur
infektions­tillstånd av mera kronisk natur; mordets sociala natur
äv. samman­fattande om alla inne­boende egenskaper
människonatur
destruktiva tendenser i människans natur; han är positiv till sin natur
äv. om person
hon var en djupt konservativ natur
det ligger i sakens natur det är själv­klartdet ligger i sakens natur att det upp­kommer spänningar mellan partier som ligger nära var­andra ideologiskt
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
Till­baka till naturen. Efter Jean-Jacques Rousseau, Émile (1762)