publicerad: 2021  
nedärvd nedärvt ned­ärvda
eller
nerärvd nerärvt ner­ärvda
ned|­ärv·da, ner|­ärv·da
adjektiv
ne`därvd el. ne`rärvd
förvärvad genom biologiskt eller kulturellt arv
en ned­ärvd sjukdom; ned­ärvd begåvning; ned­ärvda myter och sagor
belagt sedan 1883