publicerad: 2021  
nedvärdera ned­värderade ned­värderat
eller
nervärdera ner­värderade ner­värderat
verb
ne`dvärdera el. ne`rvärdera
äv. lös förbindelse, se värdera ner bedöma som mindre värde­full än vad som verkligen är fallet
nedvärdera någon/något
nedvärdera någon
nedvärdera något
han ned­värderade hustruns arbete
äv. värdera lägre än tidigare
belagt sedan 1933
nedvärderanedvärderande, nedvärdering
nervärderanervärderande