publicerad: 2021  
negro spiritual plural negro spirituals, utrum
negro spir·itu·al
substantiv
[ni´gråospir´itjoel]
typ av andlig sång som upp­kommit bland afro­amerikaner
JFR gospel
kända negro spirituals som "When the saints" och "Swing low, sweet chariot"
belagt sedan 1944; av engelska negro spiritual med samma betydelse, till negro 'neger' och spiritual 'andlig sång'; jfr ur­sprung till neger, spirituell