publicerad: 2021  
nektar nektarn
nekt·arn
substantiv
nek´tar el. nek`tar
sockerhaltig vätska hos växter som vanligen före­kommer i blommorna och ut­gör lockmedel och energi­källa för insekter och andra djur
av­söndringen av nektar står väsentligen i pollinationens tjänst; bin samlar nektar och om­vandlar den till honung
äv. om rå­saft av bär och dylikt
druvnektar
tropisk nektar
ur­sprungligen om en grekisk guda­dryck som gav evig ungdom
nektar och ambrosia
belagt sedan 1778; 1615 i bet. 'gudadryck'; av grek. nek´tar 'guda­dryck'