publicerad: 2021  
nedgöra nedgjorde nedgjort, presens nedgör
eller
nergöra nergjorde nergjort, presens nergör
verb
ne`dgöra el. ne`rgöra
formellt ofta lös förbindelse, se göra ner full­ständigt besegra ibland så att mot­ståndaren faller (död) till marken
nedgöra någon/något
nedgöra någon
nedgöra något
fienden ned­gjordes till sista man
äv. bildligt
ned­görande kritik
belagt sedan 1644
nedgöranedgörande