publicerad: 2021  
nedtryckt neutrum ned­tryckt, bestämd form och plural ned­tryckta
eller
nertryckt neutrum ner­tryckt, bestämd form och plural ner­tryckta
ned|­tryck·ta, ner|­tryck·ta
adjektiv
ne`dtryckt el. ne`rtryckt
som inte får följa sin vilja eller ut­trycka sin mening och ibland blir före­mål för översitteri
nedtryckt (av någon)
hon är ned­tryckt av sin man; så fort han försökte säga något blev han ned­tryckt av de andra i klassen
belagt sedan 1805