publicerad: 2021  
newtonmeter newton­metern, plural newton­meter
newton|­metern
substantiv
[njo`tån-]
en mått­enhet för den fysikaliska storheten arbete mot­svarande det arbete som ut­förs när något förflyttas 1 meter under på­verkan av kraften 1 newton
JFR joule
äv. som enhet för vrid­moment
belagt sedan 1953