publicerad: 2021  
niga neg nigit, presens niger
verb
ni`ga
böja knäna från stående ställning som hälsning el. tack etc.; om flicka, i vissa samman­hang äv. om vuxen kvinna
nighambo
någon niger (för någon)
hov­damerna neg djupt när drottningen gjorde entré; de an­höriga lade ner rosor, och bugade, bockade eller neg fram­för kistan
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska nigha 'böja sig; buga sig; niga'; gemensamt germanskt ord av osäkert urspr.; jfr ur­sprung till benägen; nicka
niganigande, nigning