publicerad: 2021  
ackumulator ackumulatorn ackumulatorer
substantiv
ackumula`tor
an­ordning för upp­samling och magasinering av energi
sär­skilt laddningsbart batteri
blyackumulator; nifeackumulator
ladda om ackumulatorn
belagt sedan 1876; till ackumulera