publicerad: 2021  
niotillhållarlås nio­tillhållarlåset, plural nio­tillhållarlås, bestämd plural nio­tillhållarlåsen
nio|­till·håll·ar·lås·et
substantiv
ni`otillhållarlås
(mycket säkert) dörrlås med nio rörliga spärrar som rättar sig efter nyckelns ax
pensionärerna i om­rådet kände sig trygga med sina titt­ögon och nio­tillhållarlås
belagt sedan 1960-talet