publicerad: 2021  
nipper plural
substantiv
nipp`er
små, mindre värde­fulla smycken el. andra prydnader för kläde­dräkt och kropp
nipperask; nipperdosa
belagt sedan 1701; via tyska av franska nippes, plur. av nippe 'sådant som hör till kläde­dräkten', av franska dial. guenipe 'lump; trasor'