publicerad: 2021  
nitförband nit­förbandet, plural nit­förband, bestämd plural nit­förbanden
nit|­för·band·et
substantiv
ni`tförband
förband som hålls samman av nitar särsk. i mots. till svets­förband
belagt sedan 1874