publicerad: 2021  
nitälskan bestämd form nit­älskan, utrum
nit|­älsk·an
substantiv
ni`tälskan
mindre brukligt nitisk in­ställning t.ex. till en viss upp­gift
nitälskan (för något)
brinnande nit­älskan; lärarens nit­älskan
belagt sedan 1536