publicerad: 2021  
växel växeln växlar
växl·ar
substantiv
väx´el
1 maskin­element med upp­gift att över­föra rörelse och vrid­kraft från en axel till en eller flera andra särsk. vid start och hastighets­ändring av bil
växellåda; växelspak; automatväxel; golvväxel; kuggväxel; rattväxel
äv. om viss kombination för över­föringen bland flera möjliga
köra på låg växel; lägga in en högre växel; lägga in treans växel
äv. bildligt
på sista varvet lade hon in en högre växel och spurtade ifrån konkurrenterna
belagt sedan 1875; av tyska Wechsel med samma betydelse; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. vic´es 'om­byte, växling', i vice
2 an­ordning som är av­sedd att föra in något på val­fri bana bland flera möjliga särsk. från ett spår till ett annat
växellok; växelspår
hon lade om växeln i spår­vagns­spåret
äv. om an­ordning för sammankoppling av telefonförbindelser eller dylikt
växeltelefonist; dataväxel
sitta i växeln; universitetets växel
belagt sedan 1872
3 vanligen obestämd form sing. pengar som man får till­baka på större mynt eller sedel vid betalning vanligen i form av (små)mynt
växelpengar
här är växel till­baka
äv. om pengar i mindre valörer i all­mänhet
har du växel på en hundra­lapp?
belagt sedan 1607
4 mest historiskt en form av skuldförbindelse mellan två parter som av inne­havaren kan lösas (diskonteras) mot kontanter i bank
blankoväxel; omsättningsväxel
skriva på en växel; ställa ut en växel
dra (stora) växlar på något dra slut­satser av någotman ska inte dra allt­för stora växlar på resultaten i lokal­valen
belagt sedan 1599
5 terräng­avsnitt där vilt går fram vid sina dygns­bundna vandringar
belagt sedan 1821
6 rad av nitar i sammanfogning t.ex. av två plåtar
nitväxel
belagt sedan 1877
7 om­råde där en stafett­pinne ska över­lämnas från en löpare till nästa
det blev schabbel vid tredje växeln
belagt sedan 1920