publicerad: 2021  
noli me tangere ingen böjning
noli me tang·ere
substantiv
[nåli me taŋ´gere]långt å
något hög­tidligt kylig och distanserad attityd mot om­världen
hans livs­hållning av för­behåll och noli me tangere
belagt sedan 1839; av lat. no´li me tang´ere 'rör inte vid mig'