publicerad: 2021  
nollmeridian noll­meridianen noll­meridianer
noll|­meridi·an·en
substantiv
[nål`-]
meridian som position i öst-västlig riktning räknas från i internationella samman­hang Greenwich­meridianen
i Sverige an­vänds Stock­holms gamla observatoriums meridian som noll­meridian
belagt sedan 1900; jfr tyska Nullmeridian med samma betydelse