publicerad: 2021  
nollplan noll­planet, plural noll­plan, bestämd plural noll­planen
noll|­plan·et
substantiv
[nål`-]
våg­rätt plan som tagits till utgångs­punkt för an­givande av höjder vid konstruktion av byggnader eller dylikt
belagt sedan 1898