publicerad: 2021  
nomogram nomogrammet, plural nomogram, bestämd plural nomogrammen
nomo·gramm·et
substantiv
nomogram´
diagram som grafiskt åter­ger sam­banden mellan variablerna i en funktion (eller flera funktioner) och där­igenom kan an­vändas för beräkningar
belagt sedan 1913; av franska nomogramme med samma betydelse; till grek. nom´os 'sed; lag' och gramm´a 'tecken; bok­stav'