publicerad: 2021  
1nord norden
nord·en
substantiv
no´rd
1 endast obestämd form det väder­streck som på norra halv­klotet är mot­satt riktningen till solen vid dess middags­höjd särsk. vid an­givande av vindriktning
nordgräns; nordkust; nordost; nordpå; nordvart
svaga vindar över­vägande från nord
ibland som konventionell beteckning på en av spelarna i bridgeparti eller dylikt
Nord åter­kom med två sang
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska nordh; av lågtyska nord eller nederländska noord; besläktat med grek. ner´teros 'nedre; undre'; jfr ur­sprung till 1norr!!
2 ofta bestämd form och då vanligen som namn nordlig del av visst om­råde ofta i namn eller dylikt; spec. om samman­fattningen av Sverige, Norge, Dan­mark, Fin­land och Is­land
Nordamerika; nordbo
uppe i kalla nord; du gamla, du fria, du fjäll­höga Nord; det goda politiska sam­arbetet i Norden
så in i norden var­dagligti mycket stor ut­sträckningskolbiblioteken är viktiga så in i norden
belagt sedan 1719
2nord
adverb
no´rd
sär­skilt sjö­fart, meteorologi norr
belagt sedan 1664