publicerad: 2021  
1nordan
nord·an
adverb
no`rdan
ålderdomligt (i) norr
nordan om skogen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska norþan 'från norr; i norr'; jfr ur­sprung till 1norr!!
2nordan bestämd form nordan, utrum
nord·an
substantiv
no`rdan
vind från norr
en kall nordan
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska nordhan