publicerad: 2021  
numerus plural numerus, neutrum
numer·us
substantiv
nu´merus
en grammatisk kategori för an­tal om­fattande särsk. singularis och pluralis
numerusböjning
substantiv och adjektiv böjs i numerus i svenskan: bil - bilar, glad - glada
belagt sedan 1696; av lat. num´erus 'an­tal'; jfr ur­sprung till nummer