publicerad: 2021  
nässla nässlan nässlor
nässl·an
substantiv
näss`la
typ av små­blommig ört som har mot­satta blad och (vanligen) bränn­hår och ofta ut­gör ett svårt ogräs
brännässla; etternässla; nässelväxt
ett stånd med nässlor fram­för ut­huset kunde vålla obehag i mörkret
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Helsinge-Lagen); fornsvenska nätla, näsla, nälla; trol. av fornengelska eller lågtyska netele med samma betydelse; besläktat med nät