publicerad: 2021  
obesedd obesett obesedda
o|­be·sedd
adjektiv
o`besedd
som man inte närmare har sett på vanligen om vara
man köper inte varor obesedda ens av kända säljare; han köpte bilen obesett (adverbial)
belagt sedan 1506 (brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska obesedher