publicerad: 2021  
odlingsvärde odlings­värdet
odl·ings|­värd·et
substantiv
o`dlingsvärde
mått på ett ut­sädes kvalitet an­givet i procent rent frö och grobarhetsprocent
odlingsvärdet (av/hos något)
odlingsvärdet (av något)
odlingsvärdet (hos något)
äv. om värdet som kultur­växt av viss art el. sort
belagt sedan 1866