publicerad: 2021  
ofelbar ofelbart ofelbara
o|­fel·bar
adjektiv
o`felbar
som aldrig gör fel om person
JFR felfri
ingen människa, inte ens påven, är ofelbar
äv. ut­vidgat osviklig
nästan ofelbara väder­prognoser; han hade en ofelbar känsla för tidens trender
sär­skilt i adverbiell an­vändning helt säkert
parkerar man på skol­gården blir man ofelbart lappad
belagt sedan 1729