publicerad: 2021  
offer offret, plural offer, bestämd plural offren
offr·et
substantiv
[åf´-]
1 (hög­tidlig) handling som inne­bär att man av­står från något värde­fullt ur­sprungligen till för­mån för gudom eller dylikt i magiskt el. religiöst syfte
SE offra
ett offer (till någon/något)
ett offer (till någon)
ett offer (till något)
ett offer till gudarna
äv. försvagat
att hon skulle ge upp sin karriär för hans skull var ett orimligt offer
äv. om ett (elegant) moment i schack
damoffer
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska offer; till offra
2 före­mål eller varelse som offras ur­sprungligen i magiskt el. religiöst syfte
JFR rov 2
ett offer (för någon/något)
ett offer (för någon)
ett offer (för något)
de bar fram ett offer till altaret
äv. person (eller djur) som drabbas av våldsam död el. svår skada
brottsoffer; dödsoffer; krigsoffer; trafikoffer
den heta sommaren skördade många offer i Syd­europa; hedra offren för terror­attacken; en hög­tid till minne av flodvågs­katastrofens offer
äv. försvagat
hon var offer för en illusion; han blev ett lätt offer för hennes förförelsekonster
äv. om före­teelse som drabbas av förstörelse eller dylikt
hela den gamla bad­anläggningen blev gräv­skopornas offer
falla offer för någon/något råka ut för någon/någotmånga rov­djur har fallit offer för illegal jakt
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen