publicerad: 2021  
oförvägen oförväget oförvägna
o|­för·vägen
adjektiv
o`förvägen
som inte låter sig hindras av några svårigheter
JFR djärv
ett gäng oförvägna entusiaster startade kaféet
belagt sedan 1541; efter lågtyska unvorwegen med samma betydelse; besläktat med väga 1