publicerad: 2021  
oförändrad oförändrat oförändrade
o|­för·ändr·ad
adjektiv
o`förändrad
som behållit eller kommer att behålla sina ur­sprungliga egenskaper beträffande form, ut­seende, inre karaktär etc.
oförändrade temperatur­förhållanden; deras vänskap hade bestått oförändrad
belagt sedan 1587