publicerad: 2021  
oknytt oknyttet
o|­knytt·et
substantiv
o`knytt
dialektalt (samman­fattande beteckning på) små över­naturliga väsen i folk­tron
belagt sedan 1791; sv. dial. oknytt, oknött 'farlighet; spökeri; löss', till knytt 'tyst; prydlig; vacker'; besläktat med sv. dial. knätta 'prassla' och av ljud­härmande urspr.