publicerad: 2021  
oljesump olje­sumpen olje­sumpar
olje|­sump·en
substantiv
[ål`-]
uppsamlings­utrymme för över­flödig olja i nedersta delen av ett slutet smörj­system
belagt sedan 1964