publicerad: 2021  
oljetanker oljetankern, plural oljetankers el. oljetankrar
olje|­tank·er
substantiv
[ål`-]
stort last­fartyg för transport av bränn­olja
sär­skilda regler för olje­tankerns passage av känsliga om­råden
belagt sedan 1958