publicerad: 2021  
oljetryck olje­trycket, plural olje­tryck, bestämd plural olje­trycken
olje|­tryck·et
substantiv
[ål`-]
1 fernissat, flerfärgat av­tryck av (känd) olje­målning vanligt i hemmen förr i tiden
ett olje­tryck som före­ställde en ängel som vakade över två lekande barn nära ett stup
belagt sedan 1872
2 sällan plur. tryck som viss mängd olja ut­övar ofta anv. som indikation på att något är i olag
oljetryckslampa
olje­trycket i motorn sjönk hastigt
belagt sedan 1908