publicerad: 2021  
olycksbarn olycks­barnet, plural olycks­barn, bestämd plural olycks­barnen
o·lycks|­barn·et
substantiv
o`lycksbarn
1 person (vanligen barn) som ofta (ofrivilligt) ställer till olycka
han har all­tid varit ett olycks­barn och nu senast råkade han sätta eld på köks­gardinen
belagt sedan 1776
2 person som upp­lever mycket olycka
belagt sedan 1855
Sam­hällets olycks­barn. Svensk titel på roman av Victor Hugo (1862)