publicerad: 2021  
område om­rådet om­råden
om|­råd·et
substantiv
[åm`-]
större, mer eller mindre tydligt av­gränsad yta ofta del av stat el. mark el. del av människo­kropp
friluftsområde; grönområde; stödområde; villaområde
privat om­råde; militärt om­råde; ett tätt­befolkat om­råde; ett stort skog­beklätt om­råde; han kände smärta i om­rådet kring hjärtat
spec. i väderleks­sammanhang
ett om­råde med åskskurar
ofta bildligt verksamhetsfält
JFR bransch
intresseområde; studieområde
efter­satta om­råden som äldre­omsorgen
belagt sedan 1789; svenskt ord, bildat till 2råda; jfr ur­sprung till rå om