publicerad: 2021  
omskakande ingen böjning
om|­skak·ande
adjektiv
[åm`-]
som bringar någon ur psykisk balans
omskakande (för någon) (att+verb)
en om­skakande upp­levelse; en om­skakande händelse; ett om­skakande och an­geläget reportage
belagt sedan 1865