publicerad: 2021  
omslag om­slaget, plural om­slag, bestämd plural om­slagen
om|­slag·et
substantiv
[åm`-]
1 (plötslig) förändring av viss situation eller dylikt
konjunkturomslag; väderomslag
omslag (i något) omslag (från något) (till något)
om­slag till mildare väder
belagt sedan ca 1755; till 2slå 1
2 skyddande hölje om­kring (skadad) kropps­del
omslag (för/om/på något)
omslag (för något)
omslag (om något)
omslag (något)
ett kylande om­slag för bränn­skadan
våt­värmande/våt­varmt om­slag fuktigt om­slag som ger värmeförr ofta anv. form av förband: hon kurerade sig med värk­tabletter och våt­varma om­slag
belagt sedan 1675
3 skyddande hölje om­kring före­mål ofta av papper el. papp
skivomslag
ett omslag (om/på/till något)
ett omslag (om något)
ett omslag (något)
ett omslag (till något)
hon har flera gånger prytt om­slaget på USA:s största modemagasin
sär­skilt om bokpärm el. om första och sista sidan i tidning
belagt sedan 1574