publicerad: 2021  
opak opakt opaka
adjektiv
opa´k
i vetenskapliga samman­hang ogenomskinlig även i mycket tunna skikt vanligen om vätska el. mineral
ett mineral kan vara genom­skinligt, halv­genomskinligt eller opakt
belagt sedan 1747; till lat. opa´cus 'skuggig; mörk'