publicerad: 2021  
opera operan operor
op·er·an
substantiv
o´pera
musik­drama med (vanligen) helt sjungen dialog till orkesterackompanjemang
barockopera; enaktsopera
en opera (om någon/något/sats)
en opera (om någon)
en opera (om något)
en opera (om sats)
gå på opera; han satte upp Mozarts opera Don Juan
äv. om konst­arten som så­dan
operamusik
operans historia; sjunga opera
äv. om mot­svarande institution el. lokal
operachef; operahus; operakör
en gala­kväll på Operan; hon är an­ställd vid operan
belagt sedan ca 1660; 1740 i bet. 'operalokal'; av ita. opera med samma betydelse, förk. av opera in musica 'musik­verk'; av lat. op´era 'verk; arbete'; jfr ur­sprung till 1manöver!!, operera, operett, opus