publicerad: 2021  
opus opuset, plural opus, bestämd plural opusen
op·us·et
substantiv
o´pus
konstnärligt verk
JFR oeuvre
ett opus (om någon/något/sats)
ett opus (om någon)
ett opus (om något)
ett opus (om sats)
sär­skilt om musikaliskt verk, numrerat enl. till­komst­ordning
opustal
Beethovens opus 132
ibland något ironiskt (äv. om amatör­mässigt alster)
han skickade sitt opus till förlag efter förlag
(någons) magnum opus (någons) främsta verkmånga ser "Det andra könet" som Simone de Beauvoirs magnum opus
belagt sedan 1698; av lat. op´us 'arbete; verk; bragd'; jfr ur­sprung till opera, operera, opulent, ämne