publicerad: 2021  
operera opererade opererat
verb
opere´ra
1 ut­föra en av­gränsad, komplicerad handling i bestämt syfte ofta genom någon konkret åt­gärd
någon opererar (med något)
någon opererar (som någon/något)
någon opererar (som någon)
någon opererar (som något)
före­taget måste kunna operera som själv­ständig aktör på den amerikanska marknaden; den tunga brottsligheten kan operera ostört över gränserna
äv. all­männare
han opererar allt­för ofta med vaga och fler­tydiga begrepp
belagt sedan 1792; av lat. opera´ri 'arbeta'; till opus
2 ut­föra kirurgiskt in­grepp på
någon opererar (någon/något) (för något)
någon opererar (någon) (för något)
någon opererar (något) (för något)
hon var svårt skadad och måste opereras
belagt sedan 1729
3 vid­ta åt­gärder för vinnande av visst militärt mål om själv­ständigt trupp­förband m.m.
någon opererar (någonstans)
fienden opererade från baser nära gränsen; soldater som kan operera bak­om fiendens linjer
belagt sedan 1689
opereraopererande, operering, operation