publicerad: 2021  
oration orationen orationer
or·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
väl­formulerat högtids­tal eller dylikt
en oration (om någon/något/sats)
en oration (om någon)
en oration (om något)
en oration (om sats)
äv. med negativ bi­betydelse något ålderdomligt myckenhet av ord ofta utan djupare inne­håll
viljan till förändring måste visas på något annat sätt än genom orationer
belagt sedan 1558; av lat. ora´tio; till orera