publicerad: 2021  
ordförråd ord­förrådet, plural ord­förråd, bestämd plural ord­förråden
ord|­för·råd·et
substantiv
o`rdförråd
(samman­fattningen av) alla ord som behärskas av viss person
hans ord­förråd är ganska begränsat; ut­öka ditt ord­förråd!
äv. (den tänkta) samman­fattningen av alla ord som finns i visst språk
franskans ord­förråd
aktivt ord­förråd (mängd av) ord som man förstår och själv an­vänderi visst språk
passivt ord­förråd (mängd av) ord som man förstår men knappast själv an­vänderi visst språk
belagt sedan 1696