publicerad: 2021  
förråd förrådet, plural förråd, bestämd plural förråden
för·råd·et
substantiv
förrå´d
(sär­skilt an­skaffad) samling varor, av­sedd att an­vändas vid behov särsk. livs­medel el. andra förbruknings­artiklar
förrådsbyggnad; förrådshus; medicinförråd; reservförråd; vinterförråd
ett förråd (av något)
lägga upp ett förråd av livs­medel; förrådet av fotogen behövde fyllas på
ofta om mot­svarande lokal
källarförråd; vindsförråd
gå ut till förrådet
äv. bildligt
glosförråd; ordförråd
han hade ett stort förråd av historier
belagt sedan 1540; av lågtyska vorrat, tyska Vorrat med samma betydelse, eg. 'vad man har att råda över'